සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත කරනු ලබන දැනුම්දීමයි! කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම

සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත කරනු ලබන දැනුම්දීමයි! කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම

by Administrator (Faculty LMS) -
Number of replies: 0

සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත කරනු ලබන දැනුම්දීමයි!

මෙම අවස්ථාව වන විට කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ තෙවන වසර ශිෂ්‍යාවකට කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත. එබැවින්, කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් නිකුත් කර ඇති නීති රීති, රෙගුලාසි සහ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ තරයේ පිළිපදින ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

එසේම, මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් හෝ තොරතුරක් දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ උපදේශයක් අවශ්‍ය වන්නේ නම්, පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන ලෙස ද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

·         මහාචාර්ය සුදත් මංජුල මහතා 0777216953

·         ආචාර්ය දුෂාන් චමින්ද මහතා 0714011489

·         ආචාර්ය අනුරාධා මෙය 0714414068    

·         ආචාර්ය තල්ගස්පිටිය මිය 0714467388

·         ආචාර්ය රනිල් පීරිස් මහතා 0714277466

·         චන්න ගජනායක මහතා 0712225080

පීඨයක් ලෙස අප සියලුදෙනා මෙම අභියෝගාත්මක අවස්ථාවට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීමට අදිටන් කර ගනිමු. 

ඔබ සියලු දෙනාට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි.

 

පීඨාධිපති, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

2020.10.10